Targeted Microwave Solutions
Project
Referentie

Concept animatie procesinstallatie

Van Laboratorium schaal naar Testinstallatie. Dit is zoals de testplant in Viginia werkt.

Werking van de procesinstallatie

De technische 3D animatie is een representatieve weergave van de demo plant die TMS heeft opgebouwd in Virginia. De 3D CAD modellen zijn in laag detail aangeleverd door TMS en wij hebben de omgeving er omheen gebouwd. Dit zorgt voor het nodige extra detail en brengt de technische animatie grafisch naar een hoger niveau. De technische animatie laat duidelijk het werkingsprincipe van de procesinstallatie zien.

Deze technische animatie laat het proces zien dat nodig is voor het zogenoemde opwerken van kolen. Omdat bruine kolen veel vocht en verontreiniging bevatten worden ze in de TMS processing plant gezuiverd. Met straalbuizen worden microgolven in de kolen gestraald waardoor het vocht verdampt. Deze damp wordt afgezogen alsook de stof die vrijkomt als de kolen naar beneden vallen.

Doel van de industriële 3D concept animatie

3D concept animatie waarin de procesinstallatie van TMS (Target Microwave Solutions) wordt toegelicht. Deze animatie is bedoeld om investeerders duidelijk te maken wat TMS doet. Een sprekende animatie, waarin een duidelijke voice-over toelichting geeft bij het gehele proces.

TMS
No items found.

Jan Kindler - Chief Operating Officer

Looking great! Thanks to the whole animation team. It was likewise a pleasure working with you and I suspect I will be calling you again soon for another project. All the best!